Järnbrukens historia

Järnbrukens historia

Kurt Almqvist (red.)

151 kr
ISBN: 9789188717177
Inbunden: 84 sidor
Utgiven: 2020
Språk: swe
Brukens historia spelar en avgörande roll i Sveriges historia. I bergslagen växte under 1700-talet brukssamhällen fram på järnhanteringens grund. Samhällen från medeltid till nutid som genomgått många utvecklingsfaser - från lokal produktion till storindustri.
Brukskulturens arv har givit starka influenser. Hur bidrog bruksandan till att forma föreställningen om Folkhemmet? Och kan man dra nytta av bruksmentaliteten även i samtiden?
I antologin medverkar Mats Edström-Barup, David Dunér, Magdalena Tafvelin Heldner, Maths Isacson, Lars Isacson, Lars Lönnroth, Gert Magnusson och Svante Nordin.