Religion (sv)

Religion (sv)

Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2014

Kurt Almqvist (red.)

151 kr
ISBN: 9789188717221
Inbunden: 351 sidor
Utgiven: 2020
Språk: swe
Trots Friedrich Nietzsches berömda tillkännagivande var Gud inte död. I dag bekänner sig majoriteten av världens befolkning till en tro av något slag. Det är omöjligt att förstå politik och internationella relationer om man inte tar med religionen i bilden.
Essäerna i denna bok bygger på 2014 års Engelsbergskonferens med rubriken Religion. De granskar religionens roll i samhället från antiken till våra dagar. De undersöker också religionen som en del av människans villkor och hur den manifesterar sig som individuell erfarenhet, eller som William James uttryckte det, "individernas känslor, handlingar och upplevelser i ensamhet, i den mån de anser sig stå i relation till vad de än betraktar som gudomligt".