Kunskap och Information

Kunskap och Information

Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2018

Kurt Almqvist (red.)

150 kr
ISBN: 9789188717122
Inbunden: 287 sidor
Utgiven: 2019
Språk: swe
Vid Engelsbergsseminariet år 2000 - som hölls vid Avesta herrgård i Dalarna på temat Visioner av framtiden - sa litteraturkritikern och historikern Harold Bloom att han fruktade "en framtid där allt är känt, men där ingen är vis; inte ens all information i världen kan kompensera om visheten går oss förlorad". Blooms yttrande, för nästan 20 år sedan, sammanfattar oron som många deltagare uttryckte vid Engelsbergsseminariet 2018. Texterna i den här antologin härrör från det seminariet som ägde rum vid Engelsbergs bruk i Värstmanland, på temat Kunskap och information.
Vem skall ha kontroll över och vem tillhör de oerhörda mängder information som produceras i dag? Hur kan den här informationen omvandlas till kunskap och visdom av oss människor och individer?
Demokratin är ett relativt nytt politiskt fenomen och informationskontroll kan brukas och missbrukas av demokratiska samhällen och stater i like hög grad som av totaliära regimer - precis som den faktiskt görs av globala företag som vet mer om oss än vi vet om oss själva och som utnyttjar informationen för strikt kommersiella syften.