Axess NR 8 2017

Axess NR 8 2017

Nytt ekonomiskt läge

PJ Anders Linder (red.)

65 kr 59 kr
Axess magasin, 8 2017
Häftad: 100 sidor
Utgiven: 2017
Språk: swe
Även i ekonomin ifrågasätts invanda institutioner och prioriteringar. Kapitalismen lider av brist på kapitalister. Arbetslöshet blir i allt högre grad ett socialt och kunskapsmässigt problem. Och hur kraftfulla är egentligen den etablerade makroekonomins analysredskap?

Skribenter i detta nummer: Claes-Magnus Bernson, Annika Borg, Thorsten Cars, Stephen Castle, Henrik Dahlquist, Annagreta Dyring, Thomas Engström, Inger Enkvist, Fredrik Erixon, Mats Fält, Anders Gustafsson, Joel Halldorf, Björn Hasselgren, Paulina Helgeson, Mattias Hessérus, Edvard Hollertz, Fredrik Johansson, Peter Landelius, Erik W Larsson, Charlotta E Lindell, Nils Lundgren, Peter Luthersson, Ruth Lötmarker, Catta Neuding, Henrik Nilsson, Annika Nordgren Christensen, Axel Odelberg, Tommy Olofsson, Magnus Ranstorp, Nima Sanandaji, Hanna Sistek, Jakob Sjövall, Richard Swartz, Björn Weigel, Mats Wiklund, Magnus P Ängsal, Petra Östergren