Axess NR 2 2023

Axess NR 2 2023

Bildstormare

PJ Anders Linder (red.)

65 kr 59 kr
Axess magasin, 2 2023
Häftad: 98 sidor
Utgiven: 2023
Språk: swe
TEMA: Bildstormare

Vräk det förflutna över ända. Krossa avgudabilderna. Börja om från början, nu i renhet! Bildstormarnas stridsrop har ljudit genom seklen. Och gör så än idag.

SKRIBENTER I DETTA NUMMER: David Andersson, Katarina Barrling, Mats Bergstrand, Susanna Birgersson, Per-Arne Bodin, Annika Borg, Anna Brodow Inzaina, Stephen Castle, Ingrid Dunér, Torbjörn Elensky, Fredrik Johansson, Lars Anders Johansson, Anders Johnson, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Björn Linnell, Peter Luthersson, Anders Mathlein, Lars Melin, Cecilia Nikpay, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Bengt Ohlsson, Katarina O’Nils Franke, Jennifer Paterson, Kim Salomon, Nathan Shachar, Jenny Sonesson, Joel Stade, Pär Stenbäck, Karin Stensdotter, Karin Svanborg-Sjövall, Mats O Svensson, Johannes Tångeberg, Mats Wiklund, Lars Åberg