Ideologier i vår tid

Ideologier i vår tid

Kurt Almqvist (red.), Pj Anders Linder (red.)

SEK 120
ISBN: 9789188717382
Soft cover: 140 pages
Published: 2022
Under några decennier efter 1989 tycktes den stora idekampen vara förbi. Västvärlden kännetecknades av demokrati, marknadsekonomi, offentlig välfärd, ökad överstatlighet och allt öppnare gränser, och den rJvriga världen ansågs mer eller mindre ödesbestämd att bli alltmer sorn Våst. Denna hegemoni ter sig mindre självklar i dag. Dels gör sig radikala motkrafter gällande i form av auktoritär statskapitalisrn, politisk islam och mytisk nationalism. Dels menar kritiker att samhällsfrågor som klimat, identitet och gemenskap inte har tagits på tillräckligt allvar. Essäerna i denna bok belyser dagens ideologiska landskap och tar upp en rad aktuella strömningar. Flera texter behandlar naturligt nog orsakerna till och konsekvenserna av Rysslands överfall på Ukraina. Vi har fått en fruktansvärd påminnelse om hur alternativet till det öppna samhället ser ut.