Axess NR 5 2020

Axess NR 5 2020

Tankar i sjukdomens tid

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 5 2020
Soft cover: 116 pages
Published: 2020
Language: swe
TEMA: Tankar i sjukdomens tid

Hur förändrar coronakrisen vårt sätt att se på världen? Utifrån en essä om osäkerhetens återkomst av Nicklas Berild Lundblad reflekterar skribenter över fenomen som kontrollbehov, fri- och rättigheter, verklighetskontakt och populism.

Skribenter i detta nummer: Christian Abrahamsson, David Andersson, Håkan Arvidsson, Katarina Barrling, Wilhelm Behrman, Nicklas Berild Lundblad, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Henrik Brändén, Per Brinkemo, Ulrika Carlsson, Adam Cwejman, Ann-Sofie Dahl, Jonas Elvander, Maxim Grigoriev, Thomas Gür, Fredrik Haage, Erik Hedling, Daniel Helsing, Josefin Holmström, Henrik Höjer, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Martin Lagerholm, Gustaf Lewander, Charlotta E Lindell, Patrik Lindenfors, Håkan Lindgren, Magnus Ljunggren, Henrik Nilsson, Bengt G Nilsson, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Jojje Olsson, Katarina O’Nils Franke, Erik Petersson, Carl Rudbeck, Ninna Rösiö, Blanche Sande, Mårten Schultz, Nathan Shachar, Nina Solomin, Johan Stenström, Karin Svanborg-Sjövall, Katarina Tracz, Åsa Wikforss