Kunskap och information

Kunskap och information

15 försök

Mattias Hessérus (red.), Peter Luthersson (red.)

SEK 120
ISBN: 9789188717375
Hard cover: 128 pages
Published: 2019
Language: swe
Synen på kunskap och information är knappast konstant i ett långt historiskt perspektiv. Frågor uppstår om den religiösa kunskapen och kyrkan som bildningsinstitution, om universitetets uppkomst och utveckling samt om mediesamhällets framväxt och innebörd. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv går det att fundera över kunskap och information som både stabiliserande och destabiliserande kraft i samhället och för individen.
Ett dussintal i huvudsak doktoranter i ämnena historia, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och statsvetenskap griper sig an problemkomplexet i föreliggande essäer.