Applying History IV

Student Essays in Applied History at the Stockholm School of Economics 2023

Carl Ritter (red.), Matthew Hefler (red.)

Ideologier i vår tid

Kurt Almqvist (red.), Pj Anders Linder (red.)

Applying History III

Student Essays in Applied History at the Stockholm School of Economics 2022

Rikard Westerberg, Carl Ritter (red.)

Socialdemokraternas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.) (red.)

Idéer om Europas framtid

Kurt Almqvist (red.), Pj Anders Linder (red.)

Applying History II

Student Essays in Applied History at the Stockholm School of Economics 2021

Rikard Westerberg (red.), Mattias Hessérus (red.)

Roman Britain in the Roman Empire

Bryan Ward-Perkins (red.), Richard Miles (red.), Mattias Hessérus (red.)

Liberalernas idéer

Partiernas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

En annan värld

Om utopier och dystopier

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

Applying history

Student Essays in Applied History at the Stockholm School of Economics 2020

Rikard Westerberg (red.), Mattias Hessérus (red.)

Kristdemokraternas idéer

Partiernas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

Idéernas USA

Vår tids ideologier

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

Miljöpartiets idéer

Partiernas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

Förfluten tid och nutid

18 försök

Mattias Hessérus (red.), Peter Luthersson (red.)

Liberalismens idéer

Vår tids ideologier

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)