Axess NR 2 2024

Axess NR 2 2024

Väst i test

PJ Anders Linder (red.)

SEK 69 SEK 59
Axess magasin, 2 2024
Soft cover: 100 pages
Published: 2024
Language: swe
TEMA: Väst i test
Västvärlden plågas onödigt mycket av dåligt självförtroende. Vad krävs för att dysterheten ska skingras?

SKRIBENTER I DETTA NUMMER: David Andersson, Katarina Barrling, Wilhelm Behrman, Andreas Bergh, Nicklas Berild Lundblad, Tor Billgren, Susanna Birgersson, Annika Borg, Elisabeth Braw, Benny Carlson, Ann-Sofie Dahl, Robert Dalsjö, Johan E Eklund, Torbjörn Elensky, Per Enerud, Göran Frankel, Fredrik Gustafsson, Karin Henriksson, Fredrik Johansson, Catarina Kärkkäinen, Johan P Larsson, Patrik Lindenfors, Peter Luthersson, Catta Neuding, Henrik Nilsson, Bengt Ohlsson, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Jacob Rudenstrand, Jakob Sjövall, Jan Arild Snoen, Joel Stade, Erik Thyselius, Karin W Tikkanen, Sten Widmalm, Susanne Wigorts Yngvesson