Axess NR 7 2023

Axess NR 7 2023

Konstruktiv nostalgi

PJ Anders Linder (red.)

SEK 69 SEK 59
Axess magasin, 7 2023
Soft cover: 100 pages
Published: 2023
Language: swe
TEMA: Konstruktiv nostalgi

Då är då, nu är nu. Men finns det saker som faktiskt var bättre förr och kan sporra till positiv förändring idag?

SKRIBENTER I DETTA NUMMER: Ali Ansari, Jon Arborelius, Katarina Barrling, Susanna Birgersson, Petter Birgersson, Annika Borg, Torbjörn Elensky, Jonas Frycklund, Klas A M Eriksson, Fredrik Gustafsson, Thomas Gür, Peter Gärdenfors, Anna Victoria Hallberg, Karin Henriksson, Ylva Herholz, Edvard Hollertz, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Charlotta E Lindell, Patrik Lindenfors, Fredrik Löjdquist, Thomas Malm, Catta Neuding, Cecilia Nikpay, Bengt G Nilsson, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Jennifer Paterson, Hans-Åke Persson, Torsten Rönnerstrand, Peter Santesson, Charlotta Seiler Brylla, Jakob Sjövall, Per Skedinger, Joel Stade, Karin Stensdotter, Mats Svegfors