Axess NR 4 2023

Axess NR 4 2023

Stormakt Polen?

PJ Anders Linder (red.)

SEK 69 SEK 59
Axess magasin, 4 2023
Soft cover: 100 pages
Published: 2023
Language: swe
TEMA: Stormakt Polen?

Polen har fått hård kritik inom EU för sin regerings politik. Men det starka stödet till Ukraina efter den ryska invasionen har skapat en betydligt mer sammansatt bild. Polens ekonomi går bra och man har inlett en omfattande upprustning. Vilka drag i den polska historien sätter sin prägel på dagens samhälle? Ser vi en ny europeisk stormakt i vardande?

Skribenter i detta nummer: Katarina Barrling, Susanna Birgersson, Annika Borg, Benny Carlson, Pär Cassel, Adam Cwejman, Ulrik Franke, Anna Victoria Hallberg, Elisabeth Hedborg, Fredrik Johansson, Lars Anders Johansson, Gustav Juntti, Hugo Lagercrantz, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Björn Linnell, Nicklas Berild Lundblad, Cecilia Nikpay, Göran Nilsson, Henrik Nilsson, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Jojje Olsson, Gudrun Persson, Kim Salomon, Birgit Schlyter, Jakob Sjövall, Gunnar Sonesson, Thomas Steinfeld, Lars-Håkan Svensson, Artur Szulc, Piotr Wawrzeniuk, Mats Wiklund, Magnus P Ängsal