Axess NR 3 2023

Axess NR 3 2023

Rymdmänniskor

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 3 2023
Soft cover: 100 pages
Published: 2023
Language: swe
TEMA: Rymdmänniskor

Rymden har länge både fascinerat och skrämt oss. Ryssland testar antisatellitvapen. Sverige inrättar ett rymdförsvar. Människan söker efter svar, men kring rymden alstras frågor.

Skribenter i detta nummer: Katarina Barrling, Daniel Bergström, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Maria Engqvist, Fredrik Erixon, Göran Frankel, Christer Fuglesang, Mats Fält, Helena Granström, Ulla Gudmundson, Anna Victoria Hallberg, Karin Henriksson, Erik Jersenius, Fredrik Johansson, Maria Küchen, Martin Lagerholm, Arne Lapidus, Charlotta E Lindell, Håkan Lindgren, Sandra Lindström, Bengt Ohlsson, Jennifer Paterson, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Alfred Sjödin, Jakob Sjövall, Conny Svensson, Rickard Wessman, Andreas Åkerlund