Axess NR 7 2021

Axess NR 7 2021

Ledarlöst läge

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 7 2021
Soft cover: 100 pages
Published: 2021
Language: swe
TEMA: Ledarlöst läge
Svenska beslutsfattare ägnar sig gärna åt detaljstyrning, uppfostran och önsketänkande. Att se till helheten, ta svåra frågor på allvar och visa respekt för vanliga människors livsval är inte lika intressant.

Skribenter i detta nummer: Christian Abrahamsson, Katarina Barrling, Mats Bergstrand, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Adam Cwejman, Torbjörn Elensky, Johan Enegren, Helena Granström, Maxim Grigoriev, Thomas Gür, Magnus Henrekson, Karin Henriksson, Erik Jersenius, Fredrik Johansson, Anders Johnson, Ulf Jonsson, Lena Kåreland, Fredrik Kärrholm, Martin Lagerholm, Rasmus Landström, Erik W Larsson, Gustaf Lewander, Tommy Möller, Catta Neuding, Cecilia Nikpay, Bengt Ohlsson, Carl-Vincent Reimers, Carl Rudbeck, Anders Rönmark, Claes Sandgren, Salomon Schulman, Jakob Sjövall, Jenny Sonesson