Axess NR 5 2021

Axess NR 5 2021

Sätt fler på piedestal

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 5 2021
Soft cover: 116 pages
Published: 2021
Language: swe
TEMA: Sätt fler på piedestal
Två frågor till tolv skribenter: Över vem eller vilka vill du resa ett nytt minnesmärke? Var borde det stå?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Katarina Barrling, Mats Bergstrand, Tomas Bertelman, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Håkan Boström, Elisabeth Braw, Erik Cardelús, Ann-Sofie Dahl, Mats Edenius, Torbjörn Elensky, Jonas Elvander, Johan Enegren, Matthew Goodwin, Fredrik Gustafsson, Anna Victoria Hallberg, Joel Halldorf, Carl-Göran Heidegren, Karin Henriksson, Edvard Hollertz, Fredrik Johansson, Lars Anders Johansson, Klas-Göran Karlsson, Dan Korn, Martin Lagerholm, Charlotta E Lindell, Håkan Lindgren, Paul Linjamaa, Magnus Ljunggren, Catta Neuding, Cecilia Nikpay, Bengt G Nilsson, Svante Nordin, Bengt Ohlsson, Katarina O’Nils Franke, Hans-Åke Persson, Erik Petersson, Blanche Sande, Johan Schück, Nina Solomin, Thomas Steinfeld, Johan Sundeen, Karin Svanborg-Sjövall, Erik Thyselius, Mikael Timm, Thomas Wedérus, Gunnar Wetterberg, Mats Wiklund, Gunnar Åselius