Axess NR 9 2020

Axess NR 9 2020

Dygder för vår tid

PJ Anders Linder (red.)

Out of stock

SEK 59
Axess magasin, 9 2020
Soft cover: 132 pages
Published: 2020
Language: swe
TEMA: Dygder för vår tid

Det klassiska Grekland höll sig med fyra kardinaldygder: vishet, rättrådighet, måttfullhet och mod. Vår tid skulle inte ta skada om de fick en renässans. Vad krävs för att en sådan ska bli av? Eller är det rentav andra dygder vår tid behöver? Tolv skribenter reflekterar över frågorna.

Skribenter i detta nummer: Christian Abrahamsson, Olle Abrahamsson, Kristina Adolfsson, David Andersson, Laura Barbagallo, Katarina Barrling, Susanna Birgersson, Annika Borg, Karin Brunsson, Ulrika Carlsson, Stephen Castle, Adam Cwejman, Alva Dahl, Ann-Sofie Dahl, Lars Diurlin, Jonas Elvander, Kristian Gerner, Helena Granström, Fredrik Haage, Bo G Hall, Anna Victoria Hallberg, Erik Hedling, Jakob Heidbrink, Henrik Höjer, Fredrik Johansson, Lars Anders Johansson, Anders Johnson, Mauriusz Kalinowski, Åsa Karlsson, Dan Korn, Lena Kåreland, Hugo Lagercrantz, Martin Lagerholm, Håkan Lindgren, Magnus Ljunggren, Katrine Marçal, Anders Mathlein, Margareta Melén, Catta Neuding, Cecilia Nikpay, Henrik Nilsson, Fredrik Norén, Katarina O’Nils Franke, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Erik Petersson, Agneta Pleijel, Mauricio Rojas, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Kim Salomon, Blanche Sande, Peter Santesson, Nathan Shachar, Karin Stensdotter, Karin Svanborg-Sjövall, Erik Thyselius, Mikael Timm, Nils Johan Tjärnlund, Johan Tralau, Emil Uddhammar, Gunnar Wetterberg, Mats Wiklund, Lars Åberg, Petra Östergren