Kristdemokraternas idéer

Kristdemokraternas idéer

Partiernas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

SEK 120
ISBN: 9789188717276
Hard cover: 97 pages
Published: 2020
Language: swe
Kristdemokraterna bildades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Det skedde som en reaktion mot tidens kulturradikalism och ett förslag om kraftigt minskad kristendomsundervisning. Partiet vann inga snabba segrar men visade desto större uthållighet. Efter 27 års arbete kunde man 1991 till sist ta plats i både riksdag och regering.
Under resans gång hade mycket förändrats. Pingströrelsens inflytande hade minskat och impulserna från kontinentens kristdemokratiska idétradition blivit fler. Hemhörigheten på den borgerliga sidan hade blivit tydlig.
I dag vet alla på vilken sida om den politiska mittlinjen som Kristdemokraterna hör hemma. Frågan är i vad mån partiet kan mejsla ut och slå vakt om en särpräglad kristdemokratisk identitet i en tid av allmän konservativ renässans.