Axess NR 7 2020

Axess NR 7 2020

Säkerheten framförallt?

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 7 2020
Soft cover: 100 pages
Published: 2020
Language: swe
TEMA: Säkerheten framförallt

Att minimera risk och maximera lycka. Historikern Robert Crowcroft menar att väljare och valda enats om att detta omöjliga uppdrag är politikens nya uppgift. Sex svenska skribenter kommenterar.

Skribenter i detta nummer: Anders Alvestrand, Katarina Barrling, Anders Bergman, Mats Bergstrand, Susanna Birgersson, Per-Arne Bodin, Annika Borg, Håkan Boström, Elisabeth Braw, Ulrika Carlsson, Robert Crowcroft, Per Dahl, Ann-Sofie Dahl, Helena Granström, Magnus Henrekson, Karin Henriksson, Magnus Jernkrok, Birgitta Johansen, Fredrik Johansson, Anders Johnson, Henrik Jönsson, Martin Lagerholm, Gustaf Lewander, Håkan Lindgren, Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Katrine Marçal, Bengt Ohlsson, Daniel Persson, Magnus Ranstorp, Anna C Rédei, Magnus Robach, Carl Rudbeck, Jakob Sjövall, Jenny Sonesson, Sven-Johan Spånberg, Annika Ström Melin, Katarina Tracz, Johannes Tångeberg, Piotr Wawrzeniuk