Miljöpartiets idéer

Miljöpartiets idéer

Partiernas idéer

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

SEK 120
ISBN: 9789188717252
Hard cover: 101 pages
Published: 2020
Language: swe
Miljöpartiet startades som ett alternativ till de etablerade partierna. Inte bara vad gällde åsikterna utan också i synen på hur politik skulle bedrivas. Inledningsvis avstod man från att hålla sig med en traditionell partiledare, så små­ningom uppkom systemet med språkrör. Direktdemokra­tin står högt i kurs. Miljöpartiets historia handlar i hög grad om försöken att förena sådana idealistiska synsätt med ambitionen att delta i den praktiska politikens utformning och visa regerings­duglighet.
I frågor som EU-medlemskapet och försvarspolitiken har man tagit stora steg bort från gamla positioner och man har numera en hel del erfarenhet av regeringsarbete. Hjärtefrågor som miljö och klimat kommer högt bland medborgarnas prioriteringar. Ändå har Miljöpartiet det motigt i opinionsmätningar och val.
Beror de uteblivna framgångarna på att andra partier har tagit upp Miljöpartiets frågor? Eller handlar det sna­rare om att förhållandet mellan idealism och realism förblir outrett och skapar otydlighet?
Essäerna i denna samling behandlar Miljöpartiets ideer utifrån historiska och framåtblickande perspektiv.