Axess NR 2 2020

Axess NR 2 2020

Framtidstro

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 2 2020
Soft cover: 100 pages
Published: 2020
Language: swe
TEMA: FRAMTIDSTRO

Pessimismen i Sverige är rekordstor. Vad krävs för att trenden ska vändas?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Mats Bergstrand, Nicklas Berild Lundblad, Susanna Birgersson, Petter Birgersson, Annika Borg, Elisabeth Braw, Stephen Castle, Ann-Sofie Dahl, Ulf Ellervik, Jonas Elvander, Maria Engqvist, Inger Enkvist, Fredrik Erixon, Göran Frankel, Johan Frostegård, Helena Granström, Naod Habtemichael, Andreas Henriksson, Karin Henriksson, Edvard Hollertz, Torbjörn Hållö, Emma Jaensson, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Erik W Larsson, Katrine Marçal, Anders Mathlein, Henrik Nilsson, Bengt Ohlsson, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Charlotta Seiler Brylla, Jakob Sjövall, Jenny Sonesson, John Swedenmark, Özge Öner, Petra Östergren