Axess NR 6 2019

Axess NR 6 2019

Historia och nutid

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 6 2019
Soft cover: 100 pages
Published: 2019
Language: swe
Alla samhällen måste förhålla sig till historien. Politik handlar oftare än man kan tro om hur den ska tolkas och användas för att påverka nuet.

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Katarina Barrling, Erica Benner, Anders Bergman, Nicklas Berild Lundblad, Lennart Berntson, Susanna Birgersson, Martina Björk, Vernon Bogdanor, Annika Borg, Elisabeth Braw, Adam Cwejman, Per Dahl, Anosh Ghasri, Robert Gidehag, Maxim Grigoriev, Staffan Heimerson, Karin Henriksson, Josefin Holmström, Lars Anders Johansson, Nuri Kino, Dan Korn, Erik W Larsson, Lisbeth Lindeborg, Håkan Lindgren, Katrine Marçal, Rana Mitter, Catta Neuding, Henrik Nilsson, Magnus Norell, Bengt Ohlsson, Jojje Olsson, Gudrun Persson, Peter Ricketts, Carl Rudbeck, Nathan Shachar, Bengt EY Svensson