Geopolitikens återkomst

Geopolitikens återkomst

Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2016

Kurt Almqvist (red.)

SEK 150
ISBN: 9789188717092
Hard cover: 253 pages
Published: 2019
Language: swe
"Den främsta av krigets oräkneliga välsignelser är dess förmåga att lära ut geografi", lyder ett gammalt skämt. Trots tekniska framsteg och globalisering bestäms världsordningen alltjämt av orubbliga geografiska gränser. Hav, floder, öknar och berg fortsätter att forma världspolitiken. Skulle Ryssland ha agerat som det gjort - förr eller nu - om det inte varit för den vidsträckta nordeuropeiska slätten? Skulle Indien och Kina ha sett varandra i ett annat ljus om inte det väldiga Himalaya hade skilt dem åt? Och skulle Sverige ha kunnat bevara sin 200-åriga fred om det inte legat tryggt i en buffertzon av vänligt sinnade grannar?
Även politiken präglar i sin tur de värden vi tillmäter geografi och resurser. Vladimir Putin har kallat Sovjetunionens sammanbrott för 1900-talets största geopolitiska katastrof. Geopolitikens fakta har aldrig försvunnit men den geopolitiska diskursen har återkommit till världsscenen med förnyad styrka.

Uppsatserna i denna volym härrör från Engelsbergsseminariet Geopolitikens återkomst som hölls 9-11 juni 2016 i Avesta.