Axess NR 4 2019

Axess NR 4 2019

Röster till vänster

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 4 2019
Soft cover: 100 pages
Published: 2019
Language: swe
Den moderna vänstern ägnar stort intresse åt frågor om identitet, gränslöshet och representation. Ett äldre idéarv är under omprövning men fortsätter att inspirera.

Skribenter i detta nummer: Wilhelm Behrman, Mats Bergstrand, Alex Berman, Lennart Berntson, Susanna Birgersson, Annika Borg, Maria Engqvist, Fredrik Erixon, Anna Victoria Hallberg, Erik Hedling, Carl-Göran Heidegren, Anders Johnson, Malcom Kyeyune, Lena Kåreland, Erik W Larsson, Nina Lekander, Charlotta E Lindell, Anders Mathlein, Catta Neuding, Paulina Neuding, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Bengt Ohlsson, Mauricio Rojas, Carl Rudbeck, Ninna Rösiö, Maria Sandström, Charlotta Seiler Brylla, Alfred Sjödin, Karin Stensdotter, Henrik Sundbom, Johan Sundeen, Bengt E Y Svensson, Håkan Tribell, Arvid Åhlund, Magnus P Ängsal