Axess NR 7 2018

Axess NR 7 2018

Framtidstron som försvann

PJ Anders Linder (red.)

SEK 65 SEK 59
Axess magasin, 7 2018
Soft cover: 100 pages
Published: 2018
Language: swe
Det offentliga samtalet handlar allt oftare om att ”återupprätta” det ena och det andra snarare än om att lägga ut en lockande kurs in i framtiden. Vad är det som ger det förflutna sådan lockelse?

Skribenter i detta nummer: Håkan Arvidsson, Katarina Barrling, Louise Belfrage, Tobias Berglund, Daniel Bergström, Susanna Birgersson, Per-Arne Bodin, Annika Borg, Elisabeth Braw, Ulrika Carlsson, Annagreta Dyring, Barbro Eberan, Kristian Gerner, Maxim Grigoriev, Thomas Gür, Fredrik Haage, Anna Victoria Hallberg, Ylva Herholz, Pontus Herin, Henrik Höjer, Alf W Johansson, Anders Johnson, Lena Kåreland, Martin Lagerholm, Erik W Larsson, Lisbeth Lindeborg, Ruth Lötmarker, Bengt G Nilsson, Bengt Ohlsson, Tommy Olofsson, Vera Maria Olsson, Emma Ophus, Alfred Sjödin, Jakob Sjövall, Mattias Svensson, Erik Thyselius, Håkan Tribell, Mats Wiklund