Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Kurt Almqvist (red.), PJ Anders Linder (red.)

SEK 120
ISBN: 9789189672987
Hard cover: 65 pages
Published: 2017
Language: swe
Med näringsfrihetens införande år 1864, vad som kallats de Gripenstedtska reformerna, öppnades det gamla hårt reglerade Sverige upp för marknadskrafternas spel. Reformerna utgjorde också upptakten till en lång period av ekonomisk välståndsutveckling i Sverige. Som ekonomie doktor Kjell A. Nordström skriver i denna bok, kan man även kalla de Gripenstedtska reformerna för "avregleringar". Sverige blev ett öppnare och friare land och med marknadsekonomi och kapitalism följde även demokratin och världen kom till Sverige genom den ökande världshandeln.

Essäerna i denna antologi behandlar vilken betydelse kapitalismen har haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande, och söker belysa de framsteg, problem och samhällsutmaningar som marknadsekonomin skapat och skapar i Sverige.